joi, 3 august 2017

Concurs de ocupare a posturilor vacante

Colegiul Naţional „Constantin Cantacuzino” cu sediul în Târgovişte, str.George Cair, nr.3, jud.Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, conform HG nr.286/2011, modificat şi completat de HG 1027/2014:

1. Denumirea postului: îngrijitor, 5 posturi vacante pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice pentru participarea la concurs:
- nivel studii: minimum 10 clase/ şcoală profesională/ S.A.M.
- vechime în muncă: minimum 3 ani;
- disponibilitate de program flexibil;
- cunoştinţe de legislaţie conform bibliografiei;
- absolvirea unor cursuri de igienă;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care concurează.
Bibliografie:
Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătatea și securitatea în muncă;
Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor;
Noţiuni fundamentale de igienă.

2. Denumirea postului: muncitor calificat, 1 post vacant pe perioadă nedeterminată
Condiții specifice pentru participarea la concurs
- nivel studii- minimum 10 clase şi certificat de calificare profesională;
- vechime în muncă- minimum 3 ani;
- disponibilitate de program flexibil;
- cunoştinţe de legislaţie conform bibliografiei;
- stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care concurează.
Bibliografie:
Legea nr. 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătatea și securitatea în muncă.
Legea nr. 307/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărarea împotriva incendiilor.

Data, locul şi ora de desfăşurare a concursului: 31.08.2017, ora 9:00, la sediul unității
Concursul constă în interviu (ora 9) și proba practică (ora 11)
Depunerea dosarelor: 25 - 29.08.2017
Contact: telefon 0372716596
Documente de înscriere:
1.Cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei;
2.Copia actului de identitate;
3.Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4.Copia carnetului de muncă;
5.Extras din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011;
6.Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unitățile sanitare abilitate;
7.Cazier judiciar; 
8.Curriculum vitae.

Actele prevăzute la pct. 2), 3) şi 4) vor fi  însoțite de documentele originale, pentru certificarea „conform cu originalul”.

Grafic de desfășurare a concursului

Etapa de concurs
Data/perioada
Observaţii
Publicarea anunţului
01.08.2017

Depunerea dosarelor de înscriere
25-29.08.2017

Selecţia dosarelor candidaţilor
30.08.2017

Afişarea rezultatului selecției dosarelor
30.08.2017, ora 14
La sediul instituţiei
Probă practică
Interviu
31.08.2017, ora 9
31.08.2017, ora 11

La sediul instituţiei
Afişarea rezultatelor
31.08.2017, ora 14
La sediul instituţiei
Depunerea contestaţiilor
31.08.2017,  orele 14-16
La sediul instituţiei
Afişarea rezultatelor finale
01.09.2017, ora 16
La sediul instituţiei


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu