vineri, 29 septembrie 2017

Concurs de selecție parteneriat strategic Erasmus+- KA2- „EUROSTRONOMIA”

                               
Calendarul desfăşurării selecţiei:
v  25-29 Septembrie2017-  Depunerea dosarului de candidatură la una  dintre următoarele cadre didactice: prof. Măcriş Cristina, prof. Vîlciu Alina, Prof. Mortici Mirela, prof. Sorescu Florina. Dosarul de candidatură trebuie să conțină:
1.      CV – se pune accent pe activitățile extrașcolare desfășurate în anii precedenți și pe nivelul de cunoaștere al limbii engleze.
2.      Scrisoare de intenţie care să motiveze dorința de participare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului EUROSTRONOMIA.
v  02-13 Octombrie 2017 - Depunerea dosarului de candidatură este urmata de 3 etape:
1.Analizarea scrisorii de intenţie şi a CV-ului
v  2.Aplicarea unui chestionar prin care se vor verifica cunoștințe minimale de astronomie-
10 Octombrie 2017 – ora 14.00:
Tematica: 1.  Începuturile Universului
2.Sistemul Solar
3.Fenomene astronomice
4.Comete
5.Constelații
6.Stele
Bibliografie:
·         infoastronomy.ro
·         descopera.ro
·         scientia.ro
·         wikipedia.org
3.Interviu care va testa cunoștințele de limba engleză – 12 Octombrie 2017-ora 14.00
v  13 Octombrie 2017Afişarea rezultatelor.
v  Punctajul final  al candidaţilor se va stabili în urma evaluării celor trei probe de concurs:
Punctaj chestionar
Punctaj analiză scrisoare de intenţie/CV
Punctaj interviu
Total
10 întrebăriX3 puncte=30 puncte
2 (scrisoare de intenţie/CV)X20 puncte = 40 puncte
30 puncte
100p

Pentru a fi considerat admis fiecare candidat va acumula cel puţin jumătate din punctajul aferent fiecărei probe de concurs, dar nu mai puţin de 60 de puncte în total.
Elevii care obțin primele  8(opt) punctaje vor participa la mobilitățile din cadrul proiectului.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu