luni, 25 mai 2020

Noul calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat 2020-2021În conformitate cu Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, vă precizăm următoarele:

1. Ședințele de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi organizate în unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare–telefon, e-mail, videoconferință.

2. Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea națională (80%) și media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

3. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere, de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, se va realiza în perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizată va avea loc în data de 10 iulie 2020Calendarul complet al admiterii în învățământul liceal de stat este disponibil AICI.

4. Înscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza în perioada 2-5 iunie.Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale , profil pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.

5. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocational, profilul pedagogic evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

6. Fișa de aptitudini va conține următoarele:
a) tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice - și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

c) media generală a claselor V-VIII la purtare;

d) calificativul - Admis/ Respins la profilul pedagogic.


Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă AICI.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu