marți, 29 martie 2016

Proiectul Național TEDI - Școala siguranței la Colegiul Național Constantin Cantacuzino


În perioada ianuarie - martie 2016, în cadrul parteneriatului încheiat cu Programul „Tedi - Școala Siguranței”, desfășurat de TYMBARK MASPEX ROMÂNIA S.R.L., în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și Ministerul Afacerilor Interne prin Poliţia Română, la Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște, la clasa IB, prof. pentru înv. primar Alexandra Miricioiu, au avut loc numeroase activități pentru educarea și îmbunătățirea siguranței copiilor care își încep activitatea în școală; transmiterea cunoștințelor referitoare la siguranța pe străzi, la școală și acasă necesare elevilor de clasa I şi însuşirea de către acestea a informţiilor care ii ajută să evite şi să reacţioneze corect şi prompt în cazul pericolelor; educarea părinților în vederea protejării copiilor împotriva pericolelor; îndreptarea atenției învățătorilor și a directorilor din școlile primare asupra necesității de educare a copiilor în domeniul siguranței.
Activitățile au fost atractive pentru micii școlari, dornici să exploreze regulile care-i ajută să fie în siguranță pe străzi, la școală și acasă. Aceștia au descoperit și au aflat informații diverse despre  semnele de circulație, au confecționat semne de circulație, le-au prezentat și spus povestea, au decorat sala de clasă și holul școlii cu acestea, explicându-le și celor mai mici decât ei care le este seminificația. De acum au și un semn al clasei, acesta transmitându-le copiilor că sunt în pericol dacă aleargă prin sala de clasă.
La una dintre ședintele clasei, părinții au fost informați cu privire la proiectul care se află în desfășurare, au primit pliantele pe care le-au studiat cu interes și astfel activitățile au continuat și acasă într-un frumos parteneriat păinți - copii.
Una dintre activitățile de maxim interes pentru copii a fost aceea în care l-au cunoscut pe Tedi, cel din broșură si din materialul tipărit. Au ascultat cu interes situațiile prezentate, au urmarit imaginile proiectate, au completat și colorat cărțile pentru copii. Împreună ne-am jucat labirintul regulilor de circulație.
Activităţile educative legate de siguranța elevilor pe stradă, la şcoală, acasă și pliantul cu informații pentru părinți au fost valorificate și la o paradă a semnelor de circulație. În cadrul paradei a fost identificat fiecare semn de circulație eleborat și descrisă semificația acestuia. Profesorii și elevii, cei care se aflau pe holurile școlii, s-au implicat cu mult entuziasm în această activitate.
Activitățile au fost facilitate de Organizatorul Programului „Tedi - Școala Siguranței”, care este S.C.TYMBARK MASPEX ROMÂNIA S.R.L., prin intermediul numeroaselor materiale educaționale transmise. Acestea au constat într-un suport electronic pe CD (materiale educaționale pentru învățători, împreună cu scenariile de activități; cărți de exerciții pentru copii; broșuri cu informații pentru părinți; certificatul pentru școală, care atestă participarea la program) și materiale tipărite (cărțile pentru copii, broșurile pentru părinți și certificatul de Participare).
Activitățile desfășurate și materialele informative au fost apreciate ca fiind de calitate, atractive, utile pentru descoperirea și respectarea regulilor de siguranță.
Felicitări pentru colaborarea elevi-profesor-părinti!
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu