miercuri, 1 noiembrie 2017

Apel de selecție - Erasmus+ KA1 VET

Beneficiar: Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște
Durata proiectului: 24 de luni
Perioada de implementare:  01-12-2016  -  30-11-2018
Țara în care se realizează mobilitățile: Spania

Grup țintă:
-cadre didactice ale CNCC - învățătorii care susțin lecții demonstrative la practica observativă a elevilor de clasa a X-a și profesorii metodiști care desfășoară activitățile de metodica predării disciplinelor de specialitate cu aceiași elevi când vor fi in clasa a XI-a;
-elevi ai CNCC – filieră vocațională, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, clasa a X-a.

Obiectivul general al proiectului:
Formarea competențelor elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învățătoare/educatoare, de a proiecta și desfășura lecții utilizând strategii didactice inovative prin îmbinarea unor metode activ-participative centrate pe elev, mijloace didactice moderne și forme de organizare care să permită  învățarea prin cooperare.

Descrierea proiectului:
În cadrul activităților din proiect, se urmărește corelare cunoștințelor acumulate de elevi la disciplina Teoria și practica instruirii și evaluării, cap. Metodologia instruirii, cu metodele de instruire observate în stagiul de practică de 2 săptămâni, efectuat în Valencia, Spania, și cu lecțiile de probă susținute începând cu clasa a XI-a. Instituția gazdă va oferi contextul de învățare pliat pe nevoile elevilor de clasa a X-a, urmărind dezvoltarea lor în timpul mobilității și validând competentele profesionale formate.
În clasa a XI-a, elevii beneficiari ai stagiului de practică vor aplica rezultatele învățării, le vor multiplica în grupele în care își desfășoară practica, atât pentru colegi, cât și pentru profesorii/învățătorii care îi asistă și le evaluează activitatea.
Profesorii metodiști care predau orele de metodica predării disciplinelor de specialitate vor participa la activități de job-shadowing în instituții de învățământ din țara gazdă. Ca urmare a experiențelor asimilate, vor aplica noi strategii în activități demonstrative la clasă, în cadrul comisiilor sau prin schimburi între catedre, modificarea de strategie ajungând la toți elevii pe care îi formează și la foarte multe dintre cadrele didactice ale Colegiului Național Constantin Cantacuzino.

CATEGORII DE MOBILITĂȚI – ANUL al II-lea
1. Mobilitatea a 5 cadre didactice (profesori/ învățători metodiști), cu durata de 7 zile: observare directă la locul de muncă și vizite în instituții de învățământ din țara gazdă;
·     Perioada: 5-9 februarie 2018
·     Finalitate: certificate Europass
·     Criterii de selecție a cadrelor didactice:
 1. să realizeze sau să conducă practica elevilor din grupul țintă (învățătorii care susțin lecții demonstrative la practica observativă a elevilor de clasa a X-a și profesorii metodiști care desfășoară activitățile de metodica predării disciplinelor de specialitate cu aceiași elevi când vor fi in clasa a XI-a);
 2. acord scris privind implicarea în proiect, asumându-și totodată responsabilitatea aplicării la scară largă a rezultatelor formării;
 3. probă practică de limba engleză.

Ierarhizarea se va realiza în funcție de notele obținute la proba practică de limba engleză, în ordinea descrescătoare a acestora.

·         Criterii de departajare:
În situația în care se vor obține punctaje egale în urma activității practice, vor avea prioritate:
1. cadrele didactice care merg într-o mobilitate pentru prima dată
2. cadrele didactice care nu au participat la o mobilitate din fonduri UE în ultimii 5 ani.
Persoanele care vor face parte din comisia de selecție nu vor participa la mobilități și nu vor avea rude în rândul participanților.

Dosarul pentru candidatura cadrelor didactice va conține:
- cerere tip de înscriere;
- declarație de angajament;
- adeverință de profesor metodist pentru clasele de profil pedagogic.

2. Practica observativă pentru 15 elevi de clasa a X-a într-o școală VET.
·         Perioada: 5-16 februarie 2018 (10 zile de practică)
·         Finalitate: certificate Europass și certificare ECVET

·   Criterii de selecție a elevilor de clasa a X-a la profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare:
- exprimarea, în scris, a  disponibilității de a participa la mobilitate în cadrul proiectului;
- acordul scris al părinților în legătură cu participarea la mobilitate în cadrul proiectului;
- nivelul minim A1/A2 în urma testelor de verificare orală și scrisă la limba engleză;
- interviu – cunoștințe teoretice de Teoria și practica instruirii și evaluării, capitolele Procesul de învățământ, Modelele învățării și Relațiile educaționale.
Ierarhizarea se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor dintre notele obținute la probele de limba engleză (oral și scris) și nota de la interviu.

·         Criteriu de departajare a elevilor:
În situația în care se vor obține punctaje egale în urma probelor de evaluare și a interviului, vor avea prioritate elevii care fac parte din grupuri dezavantajate (rromi, elevi din mediul rural, elevi proveniți din familii monoparentale sau cu părinți plecați în străinătate).

·         Dosarul de candidatură a elevilor va conține:
- cerere tip;
- acordul scris al părinților;
- certificat de competențe lingvistice – limba engleză (opțional).

Calendarul desfășurării concursului de selecție:
        1.       
Depunere candidaturilor
6-10 noiembrie 2017
        2.       
Limbă engleză - probă practică – cadre didactice                         
13 noiembrie 2017, 14.00-15.00
        3.       
Limbă engleză - probă scrisă – elevi
Limbă engleză – probă orala si Interviu (cunoștințe teoretice de Teoria și practica instruirii și evaluării)
14 noiembrie 2017, 14.00-14.30
14 noiembrie 2017, începând cu 14.30

       4.       
Afișarea rezultatelor
15 noiembrie 2017

·         Criterii de selecție a profesorilor însoțitori:
- scrisoare de intenție;
- nivel minim A1/A2 de limba engleză – interviu.
Ierarhizarea se va realiza în funcție de media dintre notele obținute la scrisoarea de intenție și la interviul de limba engleză, în ordinea descrescătoare a acestora.

·         Dosarul pentru candidatura profesorilor însoțitori:
- cerere tip;
- scrisoare de intenție;

Candidaturile se pot depune la unul dintre următoarele cadre didactice:
Tănase Roxana, Zuga Nculina, Buzăianu Elena.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu