miercuri, 1 noiembrie 2017

Proiect Erasmus + finalizat cu succes

Sfârșitul lunii octombrie pune punct activităților derulate în cadrul proiectului european Erasmus+ KA1 „Improving teaching process by innovative methods and parents collaboration”.
Prin competențele achiziționate, atât în urma formărilor în domeniul TIC, a metodelor inovative de abordare crosscuriculară și de cultivare/dezvoltare a gândirii divergente, a colaborării cu familia, cât și în activitățile de diseminare și implementare a noilor tehnici și abilități de lucru dobândite, cadrele didactice au reușit să-și îmbunătățească demersul didactic, să proiecteze și să desfășoare activități transdisciplinare, menite să dezvolte în rândul elevilor gândirea creativă, să crească motivarea și interesul pentru învățare și să încurajeze folosirea resurselor TIC în scopul dezvoltării personale.
Prin proiectul ,,Improving teaching process by innovative methods and parents collaboration” s-a beneficiat de învățare, informare, schimb de bune practici, implementate cu succes în procesul educativ de către alte sisteme educaționale europene, cu scopul de a ridica la standarde europene prestația Colegiului Național „Constantin Cantacuzino”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu