vineri, 14 mai 2021

Admiterea la profilul pedagogic, an școlar 2021-2022

La învățământul liceal, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.


Fișa de aptitudini va conține:
-tipurile de aptitudini: de comunicare, artistice și fizice și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
-media generală a claselor V – VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;
-media generală a claselor V-VIII la purtare.

Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare sau specializarea educator-puericultor, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele menționate media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 6 și media generală 10 la purtare în clasele V-VIII.

Comisiile de înscriere din unitățile de învățământ  gimnazial completează fișele de aptitudini și le transmit către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic.
Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini, în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere din unitatea de învățământ liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.

Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, după susținerea examenului de Evaluare Națională.

Calendar probe de aptitudini
07 – 14 iunie 2021 – Înscrierea pentru probele de aptitudini

15 – 18 iunie 2021 – Desfășurarea/Echivalarea probelor de aptitudini

18 iunie 2021 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

14 iulie 2021 – Validarea de către comisia de admitere județeană a listei candidaților admiși la liceele/clasele de profil pedagogic

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu