miercuri, 13 aprilie 2016

Absolventi de nota 10 la profilul pedagogic

În fiecare an, aproximativ 56 de elevi își îndreaptă pașii spre o carieră didactică. Absolventii de la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, pe lângă disciplinele psihopedagogice pe care le studiază în cei patru ani de liceu, beneficiază de oportunitatea de a se implica în activitățile școlare și extrașcolare desfășurate în grădiniță sau școală. 
Practica pedagogică observativă (clasele a IX-a și a X-a) vizează cunoaşterea generală a şcolii şi a grădiniţei; participarea la activităţile de dezvoltare instituţională, observarea activităţilor didactice desfăşurate în grădiniţă şi în şcoală, observarea comportamentului preşcolarilor şi al şcolarilor mici şi implicarea în realizarea unor activităţi şcolare sau extraşcolare. În ciclul superior al liceului, elevii se implică efectiv în activitatea de predare, practica pedagogică de specialitate urmărind proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor didactice în învăţământul primar şi preşcolar.
La finalul liceului, absolvenții susțin două lecții demonstrative, una în grădiniță și alta la școală, în vederea certificării competențelor profesionale dobândite. Chiar în această perioadă absolventele clasei a XII-a A susțin lecțiile finale la Grădinița Rază de Soare din Târgoviște. 
Mulțumim colegilor, profesori pentru învățământ primar și preșcolar, metodiști ai școlii și grădiniței de aplicație a Colegiului Național Constantin Cantacuzino pentru sprijinul permanent pe care îl acordă elevilor noștri și pentru dăruirea cu care fac acest lucru.


Felicitări absolventelor noastre pentru lecțiile de nota 10!

Și pentru anul școlar 2016-2017 Colegiul Național Constantin Cantacuzino oferă 56 de locuri la profilul pedagogic. Admiterea în învățământul liceal, filiera vocațională - specializarea învățători-educatoare se face în urma promovării examenului de testare a aptitudinilor, după următorul calendar:
23 - 24 mai 2016 – înscrierea pentru probele de aptitudini;
27 mai 2016 – desfășurarea probelor de aptitudini;
30 mai 2015 – afișarea rezultatelor.
În perioada 23-26 mai 2016, profesorii metodiști ai colegiului organizează ore de pregătire cu elevii pentru susținerea probelor care constau în:
1.Proba de aptitudini muzicale: intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I-VIII și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;
2.Proba de aptitudini fizice: reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor, 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a si a VI-a, executate izolat, alergare 600 m – fără cerință de timp;
3.Proba de aptitudini artistice: realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie;
4.Interviu: recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere), lectură la prima vedere, participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta.


Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul colegiului (www.colegiul-cantacuzino.ro) la rubrica Constituire clase- Clasa a IX-a.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu