luni, 7 mai 2018

Târgul ofertelor educaționale 2018-2019

     Astăzi, 07.05.2018, s-a deschis oficial, la Muzeul de Istorie Târgoviște,Târgul ofertelor educaționale pentru anul scolar 2018-2019. Târgul ofertelor educaționale este destinat atât  absolvenților claselor a VIII-a, promotia 2018, ca un suport în orientarea școlară și profesională, cât și părinților acestora, fiind organizat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. Colegiul Național Constantin Cantacuzino a fost prezent la acest eveniment.

     Felicitări elevilor clasei a VIII-a A și doamnei diriginte Raluca Tomescu pentru prezența la eveniment. Clasa a VIII-a B va participa la Târgul ofertelor educaționale miercuri, 9 mai 2018, însoțotă de doamna dirigintă Ioana Ileana.


     Prin promovarea imaginii școlii noastre înțelegem promovarea elevilor valoroși- absolvenți ai acesteia. Este deja on tradiție ca imaginea Colegiului Național Constantin Cantacuzino să fie șeful promoției anului anterior. Astfel, Cristina Gabriela Cercel, absolventă în 2017 la profilul pedagogic, este în prezent învățător titular la Școala Gimnazială Bilciurești, studentă a Facultății de Științe Politice, Litere și comunicare, domeniul de licență limba engleză-limba română. Este un exemplu pentru elevii cantacuzini actuali și viitori. Felicitări, Cristina!
      Târgul ofertelor educaționale pentru anul școlar 2018 - 2019 va continua în perioada 8-11 mai 2016, în intervalul orar 10.00 - 16.00, iar noi vom fi acolo pentru a oferi celor interesați informații corecte și complete.     În anul școlar 2018-2019, au fost aprobate la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște 6 clase învățământ liceal :
  • 2 clase de profil pedagogic, specializarea învățător–educatoare, 56 locuri;
  • 1 clasă profil uman, specializarea filologie bilingv-engleză, 28 locuri;
  • 1 clasă profil uman, specializarea științe sociale, 28 locuri;
  • 1 clasă profil real, specializarea matematică-informatică, 28 locuri;
  • 1 clasă profil real, specializarea științe ale naturii bilingv-engleză, 28 locuri.
     În perioada următoare se vor desfășura probele eliminatorii (pentru profilul pedagogic, specializarea învățători-educatoare) și proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză (pentru specializarea filologie-bilingv):

14 – 15 mai 2018 – înscrierea pentru probele de aptitudini / verificare a cunoștințelor de limba engleză;
16 mai 2018 –  susţinerea probelor de aptitudini pentru profilul pedagogic;
18 mai 2018 – susţinerea probei de verificare a cunoștințelor de limbă străină pentru clasele cu predare bilingvă/ intensivă a limbii engleze;
22 mai 2018 – afișarea rezultatelor .

Probe de aptitudini (pentru profilul pedagogic):
1. Proba de  aptitudini  muzicale: intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I-VIII și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;
2. Proba de aptitudini  fizice: reproducerea,  după  model,  a 2-3  exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor, 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a si a VI-a, executate izolat, alergare 600 m – fără cerință de timp;
3. Proba de aptitudini artistice: realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie;
4. Interviu: recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere), lectură la prima vedere, participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta.
Pregătirea pentru probele de aptituduni (GRATUIT):
09.05.2018, orele 11:00 și 13:00  Proba de aptitudini artistice;
09.05.2018, orele 14:00 și 15:00  Proba de aptitudini muzicale;
10.05.2018, orele 13:00 și 14:00  Interviu;
11.05.2018, orele 10:00 și 12:00  Proba de aptitudini fizice.

Proba  de verificare a cunoștințelor de limba engleză (pentru clasele bilingv-engleză):
Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă (70 de puncte, din care 10 din oficiu) și o probă orală (30 de puncte).
Pregătirea pentru proba de limba engleză: 14.05.2018, orele 12:00 și 13:00 .


Relații suplimentare  la telefonul 0245218453 sau pe site.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu