luni, 1 mai 2017

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2017/ 2018 - CLASA a IX-a


6 clase învățământ liceal:
2 clase de profil pedagogic, specializarea învățător–educatoare, 56 locuri (necesită susținerea probelor de aptitudini);
1 clasă profil uman, specializarea filologie bilingv-engleză, 28 locuri (necesită susținerea probei de limba engleză);
1 clasă profil uman, specializarea științe sociale, 28 locuri;
1 clasă profil real, specializarea matematică-informatică, intensiv engleză, 28 locuri (necesită susținerea probei de limba engleză);
1 clasă profil real, specializarea științe ale naturii bilingv-engleză, 28 locuri (necesită susținerea probei de limba engleză).

 Calendar probe clasa a IX-a
22 - 23 mai 2017 – înscrierea pentru probele de aptitudini/ verificare a cunoștințelor; 
25 mai 2017 –  probele de aptitudini pentru profilul pedagogic;
26 mai 2017 – proba de verificare a cunoștințelor de limba străină pentru clasele cu predare bilingvă/ intensivă a limbii engleze;
29 mai 2017 – afișarea rezultatelor .

Acte necesare la înscriere: anexa fișei de înscriere pentru admiterea în liceu, copie legalizată certificat de naștere, adeverință medicală cu mențiunea „apt susținere probe sportive

Probe de aptitudini (pentru profilul pedagogic):
1. Proba de  aptitudini  muzicale: intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I-VIII și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;
2. Proba de aptitudini  fizice: reproducerea,  după  model,  a 2-3  exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor, 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a si a VI-a, executate izolat, alergare 600 m – fără cerință de timp;
3. Proba de aptitudini artistice: realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, cu o temă plastică propusă de comisie;
4. Interviu: recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere), lectură la prima vedere, participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta. 

Pregătirea pentru probele de aptituduni (GRATUIT):
16.05.2017, orele 12:00 și 13:00  Proba de aptitudini fizice 
18.05.2017, orele 12:00 și 13:00  Proba de aptitudini artistice
15.05.2017, orele 12:00 și 13:00  Interviu
19.05.2017, orele 12:00 și 13:00  pentru Proba de aptitudini muzicale

Proba  de verificare a cunoștințelor de limba engleză (pentru clasele bilingv-engleză):
Examenul de limba engleză constă într-o probă scrisă (70 de puncte, din care 10 din oficiu) și o probă orală (30 de puncte). 

Pregătirea pentru proba de limba engleză: 17.05.2017, orele 12:00 și 13:00 .


Relații suplimentare pe site-ul colegiului www.colegiul-cantacuzino.ro sau la telefon 0245218453.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu