vineri, 12 mai 2017

Testare de selecție pentru clasa a V-a 2017-2018

În anul școlar 2017-2018, Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște oferă 30 de locuri pentru clasa a V-a, locuri ce vor fi ocupate prin concurs de selecție.

Pe data de 27 mai 2017, începând cu ora 9, la Colegiul Național Constantin Cantacuzino se va desfășura concursul de selecție pentru constituirea claselor a V-a în anul școlar 2017-2018. 
Înscrierile se vor desfășura în perioada 15 - 22 mai 2017. Părinții interesați vor depune la secretariatul școlii: o cerere-tip de înscriere, copie a actului de identitate al părintelui/tutorelui, o copie a certificatului de naştere al copilului,  adeverinţă medicală. Elevii colegiului vor depune doar cererea-tip. 


Disciplinele pentru concurs sunt limba română și matematică. Vor fi respectate programele școlare pentru clasele I-IV, în vigoare la data concursului. Concursul constă într-o singură probă scrisă, cu două părți, una pentru matematică și una pentru limba română. Proba scrisă durează 90 de minute, câte 45 pentru fiecare disciplină. Subiectele de limba română şi matematică vor avea punctaj egal (45 puncte). Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la limba română și matematică la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu. Modele de subiecte găsiți aici.

Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a notelor finale de concurs, în limita locurilor, cu condiţia ca nota obținută la proba scrisă să nu fie mai mică decât 5. Întrucât clasa este cu predare intensivă a limbii engleze, doritorii vor susține o probă de verificare a cunoștințelor de limba engleză (scris+interviu) pe data de 16 iunie 2017.

Toate etapele de organizare și desfășurare a concursului de selecție vor fi monitorizate video, conform procedurii operaționale privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video în unitățile școlare din sistemul național de învățământ pe perioada desfășurării probelor din cadrul examenelor naționale.


Dragi copii, vă urăm să aveți multă baftă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu