duminică, 24 aprilie 2016

S-a încheiat etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română - liceu

În perioada 21-24 aprilie 2016 s-a desfășurat la Târgoviște etapa națională a Olimpiadei de limba și literatura română - liceu. 
Liceul de Arte „Bălașa Doamna” a găzduit festivitățile (de deschidere și  de premiere), iar Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” a fost gazda celor aproximativ două sute de elevi, în cele trei zile de examen (proba scrisă și proba orală). A fost o ocazie extraordinară de a susține PERFORMANȚA în educație pentru care mulțumim Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița. 
Alături de reprezentanții I.S.J. Dâmbovița, prof. Sorin Ion - Inspector Școlar General și prof. dr. Gabriela Istrate - Inspector Școlar General Adjunct, ne-au susținut în aceste zile prof. Tatiana Ghiță- inspector școlar de specialitate, inspectori de limba română din țară, profesori de specialitate din țară, profesorii noștri de limba română: prof. Gabriela Catrina, prof. Adriana Alecu, prof. Aurelia Stancu, prof. Angelica Duțu-Runceanu, prof. Roxana Tănase, toți ceilalți profesori și învățători ai colegiului. Conducerea școlii mulțumește tuturor pentru contribuția la succesul evenimentului.

Doamna director mulțumește și personalului didactic auxiliar și nedidactic, celor care au avut grijă să le asigure copiilor și profesorilor însoțitori ai loturilor olimpice condiții deosebite pentru desfășurarea concursului.

vineri, 15 aprilie 2016

Etapa națională a olimpiadei de limba și literatura română la Târgoviște

     189 de elevi de liceu din întreaga țară , însoțiți de 41 de profesori, vor participa în perioada 20–24 aprilie 2016 la Olimpiada de limba și literatura română, etapa națională, la Târgoviște. Suntem fericiți că școala noastră va fi gazda unui eveniment atât de valoros, care promovează excelența în educație.
     Catedra de limba română și colegii din școală de alte specialități se vor implica alături de I.S.J. Dâmbovița atât în organizarea și desfășurarea în cele mai bune condiții a olimpiadei, cât și în promovarea obiectivelor culturale și turistice din județul Dâmbovița, în cadrul proiectului PROLIMP, proiect inițiat de I.S.J. și finanțat de Consiliul Județean Dâmbovița. Programul elevilor va fi unul încărcat, cu multe surprize și momente culturale de excepție.
Daca doriți să aflați mai multe informații vă recomandăm site-ul proiectului: http://olimpiadaromana.wix.com/ollr-liceu2016 .
     Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” se va desfășura anul acesta în perioada 18–22 aprilie 2016 . La activitățile din cadrul programului vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și toate cadrele didactice care nu participă la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Încurajăm participarea părinților, a voluntarilor, a reprezentanților mass-mediei și a publicului larg la activitățile care se pretează la acest tip de deschidere spre comunitate. Orarul pentru această săptămână a fost postat pe site-ul colegiului, activitățile ce urmează a fi efectuate împreună cu profesorii fiind deja cunoscute de către elevii colegiului. 
   Directorul colegiului, prof. Silvia Mareș și consilierul educativ, prof. Raluca Tomescu vor monitoriza și vor evalua activitățile din cadrul programului.

       Atenție, participarea este obligatorie!


miercuri, 13 aprilie 2016

Absolventi de nota 10 la profilul pedagogic

În fiecare an, aproximativ 56 de elevi își îndreaptă pașii spre o carieră didactică. Absolventii de la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare, pe lângă disciplinele psihopedagogice pe care le studiază în cei patru ani de liceu, beneficiază de oportunitatea de a se implica în activitățile școlare și extrașcolare desfășurate în grădiniță sau școală. 
Practica pedagogică observativă (clasele a IX-a și a X-a) vizează cunoaşterea generală a şcolii şi a grădiniţei; participarea la activităţile de dezvoltare instituţională, observarea activităţilor didactice desfăşurate în grădiniţă şi în şcoală, observarea comportamentului preşcolarilor şi al şcolarilor mici şi implicarea în realizarea unor activităţi şcolare sau extraşcolare. În ciclul superior al liceului, elevii se implică efectiv în activitatea de predare, practica pedagogică de specialitate urmărind proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor didactice în învăţământul primar şi preşcolar.
La finalul liceului, absolvenții susțin două lecții demonstrative, una în grădiniță și alta la școală, în vederea certificării competențelor profesionale dobândite. Chiar în această perioadă absolventele clasei a XII-a A susțin lecțiile finale la Grădinița Rază de Soare din Târgoviște. 
Mulțumim colegilor, profesori pentru învățământ primar și preșcolar, metodiști ai școlii și grădiniței de aplicație a Colegiului Național Constantin Cantacuzino pentru sprijinul permanent pe care îl acordă elevilor noștri și pentru dăruirea cu care fac acest lucru.


Felicitări absolventelor noastre pentru lecțiile de nota 10!

Și pentru anul școlar 2016-2017 Colegiul Național Constantin Cantacuzino oferă 56 de locuri la profilul pedagogic. Admiterea în învățământul liceal, filiera vocațională - specializarea învățători-educatoare se face în urma promovării examenului de testare a aptitudinilor, după următorul calendar:
23 - 24 mai 2016 – înscrierea pentru probele de aptitudini;
27 mai 2016 – desfășurarea probelor de aptitudini;
30 mai 2015 – afișarea rezultatelor.
În perioada 23-26 mai 2016, profesorii metodiști ai colegiului organizează ore de pregătire cu elevii pentru susținerea probelor care constau în:
1.Proba de aptitudini muzicale: intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cinci cântece învățate în clasele I-VIII și reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2-4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii;
2.Proba de aptitudini fizice: reproducerea, după model, a 2-3 exerciții de influențare selectivă a aparatului locomotor, 3-4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor a V-a si a VI-a, executate izolat, alergare 600 m – fără cerință de timp;
3.Proba de aptitudini artistice: realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte cu o temă plastică propusă de comisie;
4.Interviu: recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie (la alegere), lectură la prima vedere, participare la o conversație cu comisia pe o temă dată de aceasta.


Informații suplimentare puteți găsi pe site-ul colegiului (www.colegiul-cantacuzino.ro) la rubrica Constituire clase- Clasa a IX-a.

miercuri, 6 aprilie 2016

Premii pentru elevii cantacuzini

În perioada ianuarie - martie 2016, în cadrul parteneriatului încheiat cu Programul „Tedi - Școala Siguranței”, desfășurat de TYMBARK MASPEX ROMÂNIA S.R.L., în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și Ministerul Afacerilor Interne prin Poliţia Română, la Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște, la clasa IB, prof. pentru înv. primar Alexandra Miricioiu, au avut loc numeroase activități pentru educarea și îmbunătățirea siguranței copiilor care își încep activitatea în școală.
Activităţile educative legate de siguranța elevilor pe stradă, la şcoală, acasă și pliantul cu informații pentru părinți au fost valorificate și la o paradă a semnelor de circulație. Profesorii și elevii s-au implicat cu mult entuziasm în această activitate. Iată și rezultatele!Felicitări!

luni, 4 aprilie 2016

Testare de selecție clasa a V-a

În anul școlar 2016-2017, Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște oferă 60 de locuri pentru clasa a V-a, locuri ce vor fi ocupate prin concurs de selecție.
Pe data de 25 mai 2016, începând cu ora 9, la Colegiul Național Constantin Cantacuzino se va desfășura concursul de selecție pentru constituirea claselor a V-a în anul școlar 2016-2017.
Înscrierile se vor desfășura în perioada 16 - 20 mai 2016. Părinții interesați vor depune la secretariatul școlii: o cerere-tip de înscriere, o copie după actul de identitate al părintelui/tutorelui, o copie a certificatului de naştere al copilului,  adeverinţă medicală.

Disciplinele pentru concurs sunt limba română și matematică. Vor fi respectate programele școlare pentru clasele I-IV, în vigoare la data concursului. Concursul constă într-o singură probă scrisă, cu două părți, una pentru matematică și una pentru limba română. Proba scrisă durează 90 de minute, câte 45 pentru fiecare disciplină. Subiectele de limba română şi matematică vor avea punctaj egal (45 puncte). Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la limba română și matematică la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu.

Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a notelor finale de concurs, în limita locurilor, cu condiţia ca nota obținută la proba scrisă să nu fie mai mică decât 5. Dintre admiși, pentru clasa cu predare intensivă a limbii engleze, doritorii vor susține o probă de verificare a cunoștințelor de limba engleză (scris+interviu), după încheierea anului școlar.

Toate etapele de organizare și desfășurare a concursului de selecție vor fi monitorizate video, conform procedurii operaționale privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere video în unitățile școlare din sistemul național de învățământ pe perioada desfășurării probelor din cadrul examenelor naționale.

Dragi copii, vă urăm să aveți multă baftă!

sâmbătă, 2 aprilie 2016

Concursul Județean „Călin Burdușel”, ediția a V-a

Călin Burduşel a rămas unul dintre profesorii remarcabili ai județului Dâmbovița, un om care a promovat competiția, care a iubit matematica și care a insuflat pasiunea sa pentru matematică multor elevi și colegi, un excelent propunător și rezolvitor de probleme, un inspector școlar respectat și prețuit de toți colaboratorii săi.


În memoria lui, anual se organizează un concursul județean de matematică ce îi poartă numele, un concurs cu subiecte create de acesta de-a lungul carierei sale. În acest an, în semn de prețuire și respect, Colegiul Național Constantin Cantacuzino a fost gazda celei de-a V-a ediții a concursului care păstrează vie în inimile noastre amintirea acestuia.


Fostul campion european la lupte libere în vizită la CNCC

La invitatia domnului profesor de religie, Darius Ionete, în data de 30 martie 2016, elevii clasei a XII-a B au primit vizita fostului campion european la lupte libere, domnul Ilie Durla.

Prezența acestuia în Colegiul Național Constantin Cantacuzino a avut drept obiectiv convingerea tinerilor de a face mai mult sport, de a fi cât mai activi din punct de vedere al educatiei fizice, pentru că numai în acest fel vor putea da un randament intelectual ridicat. Domnul Ilie Durla a vorbit cu elevii, a răspuns întrebărilor acestora, împărtășind din experiența sa de viață.

Sfaturile privind îmbinarea vieții morale cu cea profesională au ajuns la sufletul elevilor, care au realizat că rezultatele efortului depus pentru a-și realiza dezideratele vor contribui la creșterea stimei de sine și a voinței de a stabili noi ținte în propria lor dezvoltare.

Mens sana in corpore sano!