joi, 19 mai 2022

Testare de selecție pentru clasa a V-a 2022-2023

 În anul școlar 2022-2023, Colegiul Național Pedagogic Constantin Cantacuzino Târgoviște oferă 52 de locuri pentru clasa a V-a, locuri ce vor fi ocupate prin concurs de selecție.


Pe data de 03 iunie 2022, începând cu ora 11:00, la Colegiul Național Pedagogic Constantin Cantacuzino se va desfășura concursul de selecție pentru constituirea claselor a V-a în anul școlar 2022-2023. 
Înscrierile se vor desfășura în perioada 20 - 31 mai 2022. Părinții interesați vor completa formularul de înscriere online sau pot depune la secretariatul școlii: o cerere-tip de înscriere, copie a actului de identitate al părintelui/tutorelui, o copie a certificatului de naştere al copilului,  adeverinţă medicală. Elevii Colegiului vor depune doar cererea-tip. Disciplinele pentru concurs sunt limba română și matematică. Vor fi respectate programele școlare pentru clasele I-IV, în vigoare la data concursului. Concursul constă într-o singură probă scrisă, cu două părți, una pentru matematică și una pentru limba română. Proba scrisă durează 45 de minute. Subiectele de limba română şi matematică vor avea punctaj egal (45 puncte). Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la limba română și matematică la care se adaugă cele 10 puncte din oficiu. Modele de subiecte găsiți aici.

Candidaţii vor fi declaraţi admişi în ordinea descrescătoare a notelor finale de concurs, în limita locurilor, cu condiţia ca nota obținută la proba scrisă să nu fie mai mică decât 5.

Toate etapele de organizare și desfășurare a concursului de selecție vor fi monitorizate audio - video, conform procedurii operaționale privind activitatea de monitorizare prin intermediul camerelor de supraveghere audio - video în unitățile școlare din sistemul național de învățământ pe perioada desfășurării probelor din cadrul examenelor naționale.


Dragi copii, vă urăm să aveți multă baftă!

joi, 21 aprilie 2022

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE 2022

     Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște găzduiește Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie pentru licee pedagogice, în perioada 26-29 aprilie 2022.

     Vor participa la proba orală a competiției cei 66 de elevi care au obținut cel puțin 85 de puncte la proba scrisă susținută luni,18 aprilie 2022. Concurenții de azi, dascălii României de mâine, vor demonstra că au competențe de analiză, de interpretare și de corelare cu practica a conținuturilor psihopedagogice. Județul Dâmbovița are 3 reprezentanți la această etapă finală a olimpiadei, elevi de la specializarea învățător-educatoare, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a.  

     Această ultimă etapă a olimpiadei se va deschide oficial, miercuri, 27 aprilie 2022, începând cu ora 9.00, la Centrul Internațional de Conferințe al Universității Valahia din Târgoviște, iar festivitatea de premiere se va desfășura joi, 28 aprilie 2022, orele 14.00, la Cinematograful Independența din Târgoviște. 

     Fiți alături de noi și de partenerii cu tradiție în educație și formare la acest eveniment semnificativ pentru învățământul pedagogic românesc!