miercuri, 1 noiembrie 2017

Apel de selecție - Erasmus+ KA1 VET

Beneficiar: Colegiul Național Constantin Cantacuzino Târgoviște
Durata proiectului: 24 de luni
Perioada de implementare:  01-12-2016  -  30-11-2018
Țara în care se realizează mobilitățile: Spania

Grup țintă:
-cadre didactice ale CNCC - învățătorii care susțin lecții demonstrative la practica observativă a elevilor de clasa a X-a și profesorii metodiști care desfășoară activitățile de metodica predării disciplinelor de specialitate cu aceiași elevi când vor fi in clasa a XI-a;
-elevi ai CNCC – filieră vocațională, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare, clasa a X-a.

Obiectivul general al proiectului:
Formarea competențelor elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învățătoare/educatoare, de a proiecta și desfășura lecții utilizând strategii didactice inovative prin îmbinarea unor metode activ-participative centrate pe elev, mijloace didactice moderne și forme de organizare care să permită  învățarea prin cooperare.

Descrierea proiectului:
În cadrul activităților din proiect, se urmărește corelare cunoștințelor acumulate de elevi la disciplina Teoria și practica instruirii și evaluării, cap. Metodologia instruirii, cu metodele de instruire observate în stagiul de practică de 2 săptămâni, efectuat în Valencia, Spania, și cu lecțiile de probă susținute începând cu clasa a XI-a. Instituția gazdă va oferi contextul de învățare pliat pe nevoile elevilor de clasa a X-a, urmărind dezvoltarea lor în timpul mobilității și validând competentele profesionale formate.
În clasa a XI-a, elevii beneficiari ai stagiului de practică vor aplica rezultatele învățării, le vor multiplica în grupele în care își desfășoară practica, atât pentru colegi, cât și pentru profesorii/învățătorii care îi asistă și le evaluează activitatea.
Profesorii metodiști care predau orele de metodica predării disciplinelor de specialitate vor participa la activități de job-shadowing în instituții de învățământ din țara gazdă. Ca urmare a experiențelor asimilate, vor aplica noi strategii în activități demonstrative la clasă, în cadrul comisiilor sau prin schimburi între catedre, modificarea de strategie ajungând la toți elevii pe care îi formează și la foarte multe dintre cadrele didactice ale Colegiului Național Constantin Cantacuzino.

CATEGORII DE MOBILITĂȚI – ANUL al II-lea
1. Mobilitatea a 5 cadre didactice (profesori/ învățători metodiști), cu durata de 7 zile: observare directă la locul de muncă și vizite în instituții de învățământ din țara gazdă;
·     Perioada: 5-9 februarie 2018
·     Finalitate: certificate Europass
·     Criterii de selecție a cadrelor didactice:
 1. să realizeze sau să conducă practica elevilor din grupul țintă (învățătorii care susțin lecții demonstrative la practica observativă a elevilor de clasa a X-a și profesorii metodiști care desfășoară activitățile de metodica predării disciplinelor de specialitate cu aceiași elevi când vor fi in clasa a XI-a);
 2. acord scris privind implicarea în proiect, asumându-și totodată responsabilitatea aplicării la scară largă a rezultatelor formării;
 3. probă practică de limba engleză.

Ierarhizarea se va realiza în funcție de notele obținute la proba practică de limba engleză, în ordinea descrescătoare a acestora.

·         Criterii de departajare:
În situația în care se vor obține punctaje egale în urma activității practice, vor avea prioritate:
1. cadrele didactice care merg într-o mobilitate pentru prima dată
2. cadrele didactice care nu au participat la o mobilitate din fonduri UE în ultimii 5 ani.
Persoanele care vor face parte din comisia de selecție nu vor participa la mobilități și nu vor avea rude în rândul participanților.

Dosarul pentru candidatura cadrelor didactice va conține:
- cerere tip de înscriere;
- declarație de angajament;
- adeverință de profesor metodist pentru clasele de profil pedagogic.

2. Practica observativă pentru 15 elevi de clasa a X-a într-o școală VET.
·         Perioada: 5-16 februarie 2018 (10 zile de practică)
·         Finalitate: certificate Europass și certificare ECVET

·   Criterii de selecție a elevilor de clasa a X-a la profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare:
- exprimarea, în scris, a  disponibilității de a participa la mobilitate în cadrul proiectului;
- acordul scris al părinților în legătură cu participarea la mobilitate în cadrul proiectului;
- nivelul minim A1/A2 în urma testelor de verificare orală și scrisă la limba engleză;
- interviu – cunoștințe teoretice de Teoria și practica instruirii și evaluării, capitolele Procesul de învățământ, Modelele învățării și Relațiile educaționale.
Ierarhizarea se va realiza în ordinea descrescătoare a mediilor dintre notele obținute la probele de limba engleză (oral și scris) și nota de la interviu.

·         Criteriu de departajare a elevilor:
În situația în care se vor obține punctaje egale în urma probelor de evaluare și a interviului, vor avea prioritate elevii care fac parte din grupuri dezavantajate (rromi, elevi din mediul rural, elevi proveniți din familii monoparentale sau cu părinți plecați în străinătate).

·         Dosarul de candidatură a elevilor va conține:
- cerere tip;
- acordul scris al părinților;
- certificat de competențe lingvistice – limba engleză (opțional).

Calendarul desfășurării concursului de selecție:
        1.       
Depunere candidaturilor
6-10 noiembrie 2017
        2.       
Limbă engleză - probă practică – cadre didactice                         
13 noiembrie 2017, 14.00-15.00
        3.       
Limbă engleză - probă scrisă – elevi
Limbă engleză – probă orala si Interviu (cunoștințe teoretice de Teoria și practica instruirii și evaluării)
14 noiembrie 2017, 14.00-14.30
14 noiembrie 2017, începând cu 14.30

       4.       
Afișarea rezultatelor
15 noiembrie 2017

·         Criterii de selecție a profesorilor însoțitori:
- scrisoare de intenție;
- nivel minim A1/A2 de limba engleză – interviu.
Ierarhizarea se va realiza în funcție de media dintre notele obținute la scrisoarea de intenție și la interviul de limba engleză, în ordinea descrescătoare a acestora.

·         Dosarul pentru candidatura profesorilor însoțitori:
- cerere tip;
- scrisoare de intenție;

Candidaturile se pot depune la unul dintre următoarele cadre didactice:
Tănase Roxana, Zuga Nculina, Buzăianu Elena.

Proiect Erasmus + finalizat cu succes

Sfârșitul lunii octombrie pune punct activităților derulate în cadrul proiectului european Erasmus+ KA1 „Improving teaching process by innovative methods and parents collaboration”.
Prin competențele achiziționate, atât în urma formărilor în domeniul TIC, a metodelor inovative de abordare crosscuriculară și de cultivare/dezvoltare a gândirii divergente, a colaborării cu familia, cât și în activitățile de diseminare și implementare a noilor tehnici și abilități de lucru dobândite, cadrele didactice au reușit să-și îmbunătățească demersul didactic, să proiecteze și să desfășoare activități transdisciplinare, menite să dezvolte în rândul elevilor gândirea creativă, să crească motivarea și interesul pentru învățare și să încurajeze folosirea resurselor TIC în scopul dezvoltării personale.
Prin proiectul ,,Improving teaching process by innovative methods and parents collaboration” s-a beneficiat de învățare, informare, schimb de bune practici, implementate cu succes în procesul educativ de către alte sisteme educaționale europene, cu scopul de a ridica la standarde europene prestația Colegiului Național „Constantin Cantacuzino”.

marți, 31 octombrie 2017

Campania Time to Move

Pentru al doilea an consecutiv, Campania Time to Move s-a desfășurat pentru tinerii din liceele din județul Dâmbovița sub genericul Încearcă Europa! Campania Time to Move, care se derulează în fiecare an, reprezintă o inițiativă a Eurodesk - serviciul european de informare pentru tineri şi cei care lucrează cu tinerii şi structură suport pentru programul Erasmus+ în domeniul tineretului. Ca și în anul trecut, campania a cuprins o serie de evenimente organizate pe tot parcursul lunii octombrie organizate în 34 de țări europene, printre care și România. Activitățile au fost concepute astfel încât să-i ajute pe tineri să descopere posibilitățile prin care pot merge în străinătate pentru a participa la un proiect internațional, pot explora Europa sau pot câștiga experiența de care au nevoie pentru viitorul lor. Activitățile au valorificat informațiile furnizate de Serviciul European Eurodesk, pentru a-i ajuta pe tineri să găsească proiectul internațional cel mai potrivit pentru nevoile lor, un serviciu de voluntariat într-o altă țară pentru câteva luni, un schimb școlar pentru un semestru, diverse stagii în străinătate. 
Debutul campaniei a avut loc în data de 11 octombrie, la Colegiul Național ”Constantin Cantcuzino” din Târgoviște, titlul evenimentului fiind Campania Time to Move în școala ta! și a avut ca scop conștientizarea tinerilor cu privire la numeroasele oportunități de a merge în străinătate, de a lua parte la proiecte internaționale în Europa și în lumea întreagă, precum și sensibilizarea tinerilor cu privire la cetățenia activă și promovarea serviciilor de informare pe care Eurodesk le oferă în legătură cu oportunitățile de mobilitate internațională. 
La activitatea de multiplicare desfășurată la Colegiul Național ”Constantin Cantcuzino” de unul dintre multiplicatorii Eurodesk, doamna Cristina Groza, au participat 27 de elevi din clasele terminale și de la Consiliul elevilor. Aceștia au aflat informații utile despre Campania Time to Move 2017, despre Eurodesk - această rețea europeană de informare dedicată integral furnizării de informații europene tinerilor, despre Portalul European pentru Tineret și despre recent înființatul Corp European de Solidaritate. Participanții au fost interesați de informațiile primite, au consultat site-urile menționate în materialul informativ, au pus întrebări și au prezentat ca sigură vizitarea pe viitor a acestora, fiind interesați în principal de temele legate de studiu și de voluntariat. În egală măsură au dovedit interes pentru noi proiecte prin programul Erasmus+. E
levii și-au exprimat ”dorința de susținere a unor proiecte viitoare”, au menționat ”posibilitatea de a descoperi lucruri noi”, ”am devenit conștienți de oportunități noi”, ”putem aplica pentru activități de voluntariat”. De reținut este faptul că prin intermediul site-ului http://timetomove.info/ și www.eurodesk.eu, orice tânăr poate obține permanent informații despre evenimente care le sunt adresate și care vor avea loc în diverse locuri din Europa.

                                                                                                              Multiplicator Eurodesk, 
                                                                                                       Cristina GROZA

miercuri, 18 octombrie 2017

13 octombrie - ziua orientării în carieră

Elevii clasei a XI-a C de la Colegiul Național Constantin Cantacuzino au organizat o excursie în perioada 13-14 octombrie, împreună cu doamna Inspector Școlar General Adjunct, prof. Gabriela Istrate și doamna profesor, Ema Buzăianu, care a avut ca scop principal orientarea în carieră. Astfel, ei au avut oportunitatea de a audia mai multe cursuri în cadrul Universității Transilvania din Brașov. Elevii au avut posibilitatea de a alege între mai multe cursuri din data de 13 octombrie, majoritatea optând pentru cel de Economie Globală și Tehnici ale Dezvoltării Economice în Uniunea Europeană, susținut în limba engleză. Alte cursuri în desfășurare la care au participat în funcţie de obiectivele referitoare la viitorul lor au fost cel de marketing şi cel de informatică.

Pe lânga acestea, elevilor li s-a adus la cunoștință importanța alegerii unei facultăți ce corespunde în totalitate calităţilor şi competenţelor pe care le deţin, astfel încât, la sfârșitul acesteia, să aibă şansa de a profesa în domeniul studiat.
Însă scopul excursiei nu a fost doar cel educațional, ci și recreativ. În Brașov, principalul obiectiv turistic a fost Biserica Neagră, dar priveliștea de pe Muntele Tâmpa, acolo unde se află simbolul orașului, s-a dovedit a fi extraordinară.      
Programul din cea de-a doua zi a inclus Cetatea Râșnov, Castelul Bran și un obiectiv cu încărcătură istorică, Mausoleul de la Mateiaș, un moment dedicat eroilor din Războiul de Întregire Națională.  Prin luptele duse aici a fost oprită înaintarea Puterilor Centrale spre Câmpia Română, dar soldații au fost nevoiți să se retragă în cele din urmă spre Târgoviște.

Elevii nu au rămas doar cu amintirea locurilor vizitate, ci și cu idea că, pentru a ajunge oameni de succes, trebuie să studieze într-un domeniu în care abilitățile lor sunt puse în valoare, ceea ce înseamnă ca trebuie sa fie siguri de alegerea făcută. 

sâmbătă, 7 octombrie 2017

Elevii cantacuzini selectați pentru Centrul de excelență

Cursurile centrului de excelență vor începe vineri, 13.10.2017, la ora 16,00.
Orele pentru gimnaziu se vor desfășura la Colegiul Național „Ienachita Vacarescu”, iar cele pentru liceu la Colegiul Național „Constantin Carabella”.

Atașăm lista elevilor selectați pentru participare.

NUME PRENUME CLASA
Petrescu Stefan-Luchian 5
PANAIT MIHAIL OCTAVIAN 5
Barbu ANA MARIA  5
CĂPRARU CRISTINA MARIA 5
BOGOI ANDREEA-DARIA 6
Lixandru Rebecca Maria 6
Vlădoiu  Ștefan Alexandru  6
Gheorghe Briana Andreea 6
Vârlan Daria 7
Nita Miruna-Mihaela 7
Stan  Alexandru Cristian 8
Matei Bogdan Ionut 9
Petrescu Nicoleta Diana 9
Raducanu Bianca Andreea 9


Felicitări și mult succes!

Nuanțe de toamnă

Frumoasă toamnă, bine-ai venit!
Te-ai oprit așa, în gândurile noastre, și-n suflet ne-ai pătruns, ne-ai zâmbit luminos în prima zi de școală, si cât te-am așteptat!
 De ce te-ai îmbrăcat așa? Ce haină ți se cuvine? Ai ales culori și le-ai împrăștiat curajos pe frunze, ai lăsat verdele iederă să fie bătut de cărămiziul tău, iar cerul tot senin l-ai păstrat. N-ai vrut să se încrunte  de frig în răcoarea dimineții. Și nu ne-a fost teamă să te atingem, știam că vei veni. Ne-ai adus bucuria întâlnirii cu noii colegi, ne-ai adus emoția și curiozitatea de a cunoaște profesorii, iar în clasă ne-a întâmpinat doamna dirigintă. Iar acum, ne-am dat mâna și-am îmbrăcat Ziua Educației în nuanțele tale, dragă toamnă! I-am pus galbenă maramă cu zâmbet de copil, i-am dat rochița roșie a speranței, i-am pus în mână sceptrul luminos al înțelepciunii și pantofii aurii ai iubirii. 
Așa gătită, pornim cu tine într-un nou început!

vineri, 29 septembrie 2017

Concurs de selecție parteneriat strategic Erasmus+- KA2- „EUROSTRONOMIA”

                               
Calendarul desfăşurării selecţiei:
v  25-29 Septembrie2017-  Depunerea dosarului de candidatură la una  dintre următoarele cadre didactice: prof. Măcriş Cristina, prof. Vîlciu Alina, Prof. Mortici Mirela, prof. Sorescu Florina. Dosarul de candidatură trebuie să conțină:
1.      CV – se pune accent pe activitățile extrașcolare desfășurate în anii precedenți și pe nivelul de cunoaștere al limbii engleze.
2.      Scrisoare de intenţie care să motiveze dorința de participare la activitățile desfășurate în cadrul proiectului EUROSTRONOMIA.
v  02-13 Octombrie 2017 - Depunerea dosarului de candidatură este urmata de 3 etape:
1.Analizarea scrisorii de intenţie şi a CV-ului
v  2.Aplicarea unui chestionar prin care se vor verifica cunoștințe minimale de astronomie-
10 Octombrie 2017 – ora 14.00:
Tematica: 1.  Începuturile Universului
2.Sistemul Solar
3.Fenomene astronomice
4.Comete
5.Constelații
6.Stele
Bibliografie:
·         infoastronomy.ro
·         descopera.ro
·         scientia.ro
·         wikipedia.org
3.Interviu care va testa cunoștințele de limba engleză – 12 Octombrie 2017-ora 14.00
v  13 Octombrie 2017Afişarea rezultatelor.
v  Punctajul final  al candidaţilor se va stabili în urma evaluării celor trei probe de concurs:
Punctaj chestionar
Punctaj analiză scrisoare de intenţie/CV
Punctaj interviu
Total
10 întrebăriX3 puncte=30 puncte
2 (scrisoare de intenţie/CV)X20 puncte = 40 puncte
30 puncte
100p

Pentru a fi considerat admis fiecare candidat va acumula cel puţin jumătate din punctajul aferent fiecărei probe de concurs, dar nu mai puţin de 60 de puncte în total.
Elevii care obțin primele  8(opt) punctaje vor participa la mobilitățile din cadrul proiectului.


miercuri, 20 septembrie 2017

Lansarea unui nou proiect Erasmus+ la C.N.C.C.

Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” va implementa, în cadrul programului Erasmus +, proiectul de Parteneriat Strategic (KA2)-“Eurostronomia” (2017-2020)-Domeniul Educație Școlară, având ca parteneri școli din Bulgaria, Franța, Germania, Macedonia, Portugalia, Slovenia și Scoția. Acest nou proiect European, urmare a colaborării cu cinci dintre cei șapte parteneri actuali în cadrul proiectului Erasmus+ „Art Nouveau-Art Renouveau” (2014-2017), are ca obiective principale creșterea interesului elevilor pentru domeniul științelor în general și al astronomiei în special, îmbunătățirea cunoștințelor de fizică și matematică folosind astronomia ca temă pentru dezvoltarea competențelor de observare, cercetare și interpretare a datelor.  De asemenea, acest proiect le va oferi posibilitatea elevilor să facă apel la competențele lor sociale și de comunicare în limbi moderne, să celebreze și să respecte diversitatea culturală europeană.
Prin implementarea acestui Parteneriat Strategic între școli Europene, ne dorim să îi ajutăm pe elevi să înțeleagă relația dintre astronomie și alte științe și să le formăm competențele necesare pentru învățare pe tot parcursul vieții. Prin colaborarea cu alți tineri Europeni, elevii vor reuși să înțeleagă mai multe despre viața într-o lume multiculturală, vor deveni conștienți de istoria noastră comună Europeană și de responsabilitățile lor ca cetățeni Europeni.
Elevii claselor a IX-a şi a X-a, interesaţi să facă parte din echipa acestui proiect Erasmus+ şi dornici să se implice în activităţile de învăţare transnaţionale şi naţionale, sunt invitaţi să depună C.V. şi scrisoare de intenţie la una dintre următoarele cadre didactice: prof. Măcriş Cristina, prof. Vîlciu Alina, Prof. Mortici Mirela, prof. Sorescu Florina, pană la data de 29 septembrie 2017. La începutul lunii  octombrie elevii vor primi un test grilă din cunoştinţe generale de astronomie  şi vor participa la un interviu în limba engleză, în cadrul căruia vor fi invitaţi să se prezinte şi să-şi motiveze dorinţa de implicare în proiect.
Criterii de selecţie: C.V. (15p.), scrisoare de intenţie (15p.), test grilă (50p.), interviu (20p.). 

marți, 12 septembrie 2017

OFERTA EDUCATIONALA CENTRUL CAMBRIDGE

CENTRUL CAMBRIDGE™ organizeaza cursuri de limba engleza pentru obtinerea Atestatelor Cambridge(YLE Starters, YLE Movers , YLE Flyers, KET, PET, FCE, CAE, CPE), IELTS, TOEFL, consultanta psiho-pedagogica si financiara pentru Studii Universitare in Marea Britanie.
Centrul Cambridge face parte din Asociatia pentru Integrare Europeana REPERE.
REPERE este o organizatie non-profit, non-guvernamentala, romaneasca, cu sediul central in Bucuresti. Scopul nostru este de a promova Integrarea Europeana in randul cetatenilor romani prin domeniile: tineret, formare profesionala, egalitate de sanse, cetatenie si implicare civica, servicii sociale, perfectionare in domeniul limbilor straine, protectia mediului, antreprenoriat pentru femei. Asociatia a fost infiintata la 12 martie 2002.
CENTRUL CAMBRIDGE ™ este formator recunoscut de Cambridge English pentru pregatire in scopul obtinerii certificatelor Cambridge.

         Oferta noastra educationala cuprinde:

• Consultanta psiho-pedagogica si financiara pentru studii in Marea Britanie, SUA,Europa .

•Cursuri de limba engleza pentru obtinerea Certificatului International Cambridge First Examination (FCE) -> cursuri pentru tineri si adulti.

•Cursuri de limba engleza pentru obtinerea Certificatului International Certificate in Advanced English (CAE) -> cursuri pentru tineri si adulti.

•Cursuri de limba engleza pentru obtinerea International English Language Testing System (IELTS) -> cursuri pentru tineri si adulti.

• Cursuri de limba engleza cu obtinerea Certificatului Profesional de Comunicare în Limba Engleza la nivel intermediar  -> cursuri pentru companii.

•Cursuri de limba engleza – Business pentru obtinerea Certificatelor BULATS -> cursuri pentru companii.

•Cursuri de limba engleza Military English cu obtinerea Certificatului Profesional de comunicare în limba engleza la nivel intermediar -> cursuri pentru armata.

•Cursuri de limba engleza pentru copii in scopul obtinerii Certificatelor Cambridge Junior 8-11 ani.


CAMBRIDGE JUNIOR

Se adreseaza celor care doresc sa sustina examenul Cambridge Junior YLE Starters, YLE Movers , YLE Flyers, KET.

Modalitati de selectie si inscriere:

- Inainte de formarea grupelor, se va da o testare gratuita (Quick Placement Test – Cambridge Oxford), pentru a stabili nivelul de pregatire la limba engleza pana in momentul respectiv
- Testarea este de 30 de intrebari grila, iar timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.
- Se centralizeaza rezultatele si se formeaza grupele pe nivel de pregatire (nivel incepator, mediu, avansat)
- Rezultatele se trimit pe e-mail (Certificate de plasare) sau se comunica telefonic
- O grupa este alcatuita din 10-12 cursanti
- Dupa formarea grupelor, cursantii sunt chemati la o prima intalnire cu lectorul pentru a se stabili programul

Programul nostru si structura cursurilor:

- Programul se stabileste in functie de disponibilitatea cursantilor
- Intervalul nostru de desfasurare a cursurilor este de Luni - Duminica, intre orele 08:00-20:00
- Durata unui modul este de 5 saptamani (20 de ore de curs).
- Durata unei sedinte este de 2 ore si se face de 2 ori pe saptamana.
- Se parcurg 4-5 module in decursul unui an scolar.

Detalii despre desfasurarea cursurilor:

- Cursurile sunt tinute de lectori formatori acreditati in programe si structuri Cambridge
- Manualele sunt originale de la Cambridge University Press
- Manualele sunt structurate pe capitole si sectiuni. Fiecare capitol contine: Speaking, Listening, Writing, Reading, Use of English.
- La finalul fiecarui modul de pregatire, cursantii sustin simularea Cambridge aferenta examenului pentru care se pregatesc
- Se ofera diplome interne care atesta nivelul de pregatire pana in acel moment

Costuri: 15 RON/ ora de curs
- 1 modul de pregatire costa 300 RON
- 1 suport de curs costa 70 RON si are valabilitate 2 module.
- Toate testele si simularile sunt gratuite pentru cei care sunt inscrisi la curs

Examenele de YLE Movers,YLE Flyers echivaleaza proba de admitere la clasa a V a,la liceu cu profil engleza.

CAMBRIDGE PENTRU TINERI

Se adreseaza celor care doresc sa sustina examenele KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL.

Modalitati de selectie si inscriere:
- Inainte de formarea grupelor, se va da o testare gratuita (Quick Placement Test -Cambridge Oxford), pentru a stabili nivelul de pregatire la limba engleza pana in momentul respectiv
- Testarea este de 60 de intrebari grila, iar timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.
- Se centralizeaza rezultatele si se formeaza grupele pe nivel de pregatire (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate,Post-Intermediate, Advanced)
- Rezultatele se trimit pe e-mail (Certificate de plasare) sau se comunica telefonic
- O grupa este alcatuita din 8-10 cursanti.
- Dupa formarea grupelor, cursantii sunt chemati la o prima intalnire cu lectorul pentru a se stabili programul

Programul nostru si structura cursurilor:

- Programul se stabileste in functie de disponibilitatea cursantilor
- Intervalul nostru de desfasurare a cursurilor este de Luni - Duminica, intre orele 08:00-20:00
- Durata unui modul este de 7 saptamani (40 de ore de curs)
- Durata unei sedinte este de 3 ore si se face de 2 ori pe saptamana.
- Numarul de module difera de la caz la caz
Detalii despre desfasurarea cursurilor:
- Cursurile sunt tinute de lectori formatori acreditati in programe si structuri Cambridge
- Manualele sunt originale de la Cambridge University Press
- Manualele sunt structurate pe capitole si sectiuni. Fiecare capitol contine: Speaking, Listening, Writing, Reading, Use of English.
- La finalul fiecarui modul de pregatire, cursantii sustin simulare Cambridge aferenta examenului pentru care se pregatesc
- Se ofera diplome interne care atesta nivelul de pregatire pana in acel moment

Costuri: 20 RON/ ora de curs
- 1 modul de pregatire costa 800 RON si este achitabil in 2 rate (prima si a patra saptamana de curs)
- 1 suport de curs costa 70 RON si are valabilitate 2 module.
- Toate testele si simularile sunt gratuite pentru cei care sunt inscrisi la curs


Examenele de KET echivaleaza proba de admitere la clasa a VIII a,la liceu cu profil engleza!
Examenele de PET echivaleaza proba de limba engleza de la Bacalaureat!
Examenele FCE,CAE,CPE,IELTS,TOEFL sunt recunoscute de angajatorii din lumea intreaga!CAMBRIDGE PENTRU ADULTI

Se adreseaza celor care doresc sa isi ridice nivelul de Limba Engleza sau care solicita cunostinte lingvistice necesare unui anumit domeniu.
Se adreseaza celor care doresc sa sustina examenele FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL.
Se adreseaza persoanelor juridice sau anumitor categorii profesionale (ex: medici, avocati, armata etc.)

Modalitati de selectie si inscriere:
- Inainte de formarea grupelor, se va da o testare gratuita (Quick Placement Test – Cambridge Oxford), pentru a stabili nivelul de pregatire la limba engleza pana in momentul respectiv
- Testarea este de 60 de intrebari grila, iar timpul efectiv de lucru este de 30 de minute.
- Se centralizeaza rezultatele si se formeaza grupele pe nivel de pregatire (Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Post-Intermediate, Advanced)
- Rezultatele se trimit pe e-mail (Certificate de plasare) sau se comunica telefonic
- O grupa este alcatuita din 8-10 cursanti
- Dupa formarea grupelor, cursantii sunt chemati la o prima intalnire cu lectorul pentru a se stabili programul

Programul nostru si structura cursurilor:
- Programul se stabileste in functie de disponibilitatea cursantilor
- Intervalul nostru de desfasurare a cursurilor este de Luni - Duminica, intre orele 08:00-20:00
- Durata unui modul este de 7 saptamani (40 de ore de curs)
- Durata unei sedinte este de 3 ore si se face de 2 ori pe saptamana.
- Numarul de module difera de la caz la caz

Detalii despre desfasurarea cursurilor:
- Cursurile sunt tinute de lectori formatori acreditati in programe si structuri Cambridge
- Manualele sunt originale de la Cambridge University Press
- Manualele sunt structurate pe capitole si sectiuni. Fiecare capitol contine: Speaking, Listening, Writing, Reading, Use of English.
- La finalul fiecarui modul de pregatire, cursantii sustin simulare Cambridge aferenta examenului pentru care se pregatesc
- Se ofera diplome interne care atesta nivelul de pregatire pana in acel moment

Costuri: 20 RON/ora de curs
- 1 modul de pregatire costa 800 RON si este achitabil in 2 rate (prima si a patra saptamana de curs).
- 1 suport de curs costa 70 RON si are valabilitate 2 module.
- Toate testele si simularile sunt gratuite pentru cei care sunt inscrisi la curs.


Examenele FCE,CAE,CPE,IELTS,TOEFL sunt recunoscute de angajatori din lumea intreaga!