sâmbătă, 31 martie 2018

NOU!  Lista nominală a copiilor admiși la clasa pregătitoare, an școlar 2018-2019, în etapa I

   Și anul acesta numărul părinților care au avut încredere în instituția noastră și în calitatea educației oferite elevilor a fost foarte mare. De aceea Consiliul de administrație al C.N.C.C. a solicitat Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița suplimentarea numărului de locuri de la 75 la 88, astfel la clasa pregătitoare - alternativa Steb by Step au fost admiși 27 copii, iar la învățământul tradițional au fost admiși 61 de copii.
  Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare, an şcolar 2018–2019, s-a realizat conform Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul școlar 2018-2019 și a calendarului înscrierii, aprobate prin O.M.E.N. nr. 3242/ 23.02.2018. 
  Conform metodologiei, art.10, “repartizarea copiilor se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc trei dintre criteriile menționate la alin. (2), apoi copiii care îndeplinesc două dintre criterii și, în final, copiii care îndeplinesc doar unul dintre criteriile menționat”. După aplicarea criteriilor generale, pe locurilor rămase neocupate, se aplică criteriile specifice.
  La învățământul tradițional, 20 de copii au fost admiși în baza criteriilor generale și 41 de copii au fost admiși în baza criteriilor specifice, toți îndeplinind numărul maxim de criterii specifice (5 criterii specifice). 
     La alternativa Step by Step, 4 copii au fost admiși în baza criteriilor generale și 23 în baza condițiilor specifice.
Dragi copii, bine ați venit în marea familie a cantacuzinilor! Stimați părinți, vă mulțumim pentru încredere și sperăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor dumneavoastră!

miercuri, 28 martie 2018

BASARABIA 1918-2018: CENTENARUL MARII UNIRI


    Marea Unire din 1918 a încununat aspirațiile românilor de a trăi într-un singur stat. Ea a fost rezultatul eforturilor românilor din Regat și al dorinței exprimate într-un cadru plebiscitar de către locuitorii Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei.
     Timp de peste 100 de ani (de la 1812) Basarabia s-a aflat în componența Imperiului Țarist, fiind supusă unei crunte politici de deznaționalizare. În anul 1918, în contextul destrămării Imperiului Țarist și odată cu proclamarea principiului autodeterminării popoarelor se deschide o nouă etapă în istoria Basarabiei.
    La 27 Martie 1918, în clădirea Sfatului Țării a fost votată UNIREA CU ROMÂNIA. Printre fruntașii unirii s-au aflat Pantelimon Halippa, Onisifor Ghibu, Ion Inculeț, Vasile Stroescu, Vladimir Herța și mulți alții.
     Catedra de istorie a Colegiului Național „Constantin Cantacuzino” a organizat o activitate dedicată Centenarului Marii Uniri. Evoluția evenimentelor istorice a fost prezentată de către domnul Lect. univ. dr. Cezar Stanciu, de la  Facultatea de Științe Umaniste din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște. Corul școlii noastre, coordonat de către doamna profesoară, Dragomir Elena, a susținut un moment artistic dedicat evenimentului istoric desfășurat la 27 martie 1918.
Rămânem recunoscători generațiilor anterioare care au făcut posibilă existența României Mari și nu uităm că Basarabia  este pământ  românesc!luni, 26 martie 2018

Conferința Națională a Liceelor și Colegiilor Pedagogice din România

       În perioada 22-25 martie, a avut loc Conferința Națională a Liceelor și Colegiilor Pedagogice din România. Din partea Colegiului Național Constantin Cantacuzino Târgoviște a participat directorul unității, prof. Mareș Silvia și inspectorul școlar general adjunct, prof. dr. Istrate Gabriela. Au fost prezentate de către prof. dr. Mircea Bertea concluziile cercetării privind starea de bine a elevilor în învățământul pedagogic preuniversitar. S-a lucrat în echipe la elaborarea noului regulament pentru organizarea și desfășurarea practicii pedagogice de specialitate.
       În cadrul conferinței au fost prezentate de către doamna director Silvia Mareș rezultatele proiectului KA102 VET ”Formare inițială și continuă într-o școală pedagogică europeană”, finantat de UE prin programul Erasmus+: procedura operațională revizuită privind organizarea si desfășurarea practicii pedagogice, proiecte didactice realizate de către cadre didactice - profesori metodiști ai colegiului și de către elevii de la profilul pedagogic, specializarea învățător- educatoare, fișe de observare a lecțiilor, etc.
        A fost prezentat participanților site-ul proiectului si aceștia au fost invitați să se inregistreze pe forum, să devină participanti activi și să contribuie la dezvoltarea bazei de resurse pentru elevii de la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare. Au fost încurajați colegii de la liceele pedagogice din țară să aplice pentru un proiect Erasmus+ VET, prezentându-le impactul acestuia aspra participanților din instituția noastră, asupra organizației, asupra comunității. 
       Mulțumim membrilor Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice din România pentru pentru că au fost prezenți în număr atât de mare, mulțumim domnului președinte, prof. Mircea Bertea pentru organizare!
        Am fost onorați de prezența doamnei prof. Oana Ariana Bucur, secretar de stat în Ministerul Educației Naționale și a domnului Ciprian Fartușnic, director general al Institutului de Științe ale Educației.

Campania de primăvară pentru elevi


     Elevii clasei 3B, coorodonați de doamna profesor pentru învățământul primar Alexandra Miricioiu, au participat la competiția Campania de primăvară pentru elevi „Bine ai venit, primăvară!”
       În acest sens, micii eTwinneri au prezentat partenerilor din proiectele eTwinning în care sunt implicați elemente ce țin de tradiția debutului primăverii – Marțișorul la români (https://www.youtube.com/watch?v=2rzAsJE-1TA&t=19s) și s-au înscris în competiție cu materiale creative, prin intermediul cărora au prezenta sărbătoarea (scurte compuneri, cărți postale, felicitări, desene, mărțișoare lucrate manual, poezii).
     În cadrul campaniei au fost primite 98 de aplicații pentru competiția dedicată elevilor și preșcolarilor. Evaluarea aplicațiilor a fost realizată de către membrii Centrului Național eTwinning România, Institutul de Științe ale Educației. La categoria învățământ primar, produsele elevilor clasei 3B s-au remarcat prin relevanța activității în raport cu specificul eTwinning, implicarea elevilor, creativitatea, caracterul colaborativ al activității, originalitatea produsului, obținând  primul loc (http://etwinning.ro/rezultatele-campaniei-de-primavara/).
         Acesția vor fi premiați cu materiale promoţionale eTwinning pentru fiecare copil/elev implicat și pentru cadrul didactic coordonator.