sâmbătă, 25 februarie 2017

Inscrieri clasa pregătitoare 2017-2018

Înscrierile copiilor pentru clasa pregătitoare, an şcolar 2017 – 2018:
- Etapa I – 27 februarie – 16 martie 2017

Program de înscriere la secretariatul unităţii:
- luni - vineri – 8,00 – 18,00;
- sâmbăta – 9,00 – 13,00.

 Documente necesare pentru înscriere:
- cerere - tip de înscriere;
- certificat de naştere al copilului și copie xerox;
- actul de identitate al părintelui / reprezentantului legal și copie xerox;
- documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare (DOAR pentru copii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017);
- documentele care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice;
- fișă cu vaccinările;
- adeverinţă medicală pentru ȋnscrierea ȋn colectivitate.

Criterii generale de departajare:
1. existenţa unui certificat medical de ȋncadrare ȋn grad de handicap a copilului;
2. existenţa unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţisau că provine de la o casă de copii / un centru de plasament / plasament familial;
3. existenţa unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
4. existenţa unui document care dovedește care are frate ȋnmatriculat ȋn școala noastră.

Criterii specifice de departajare:
1. apropierea de școală a locului de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali, (se va depune la dosar adeverinţă de la serviciu ȋn care se precizează adresa locului de muncă);
2. apropierea de școală a domiciliului părinţilor / reprezentanţilor legali (se va depune la dosar o copie a cărţii de identitate / copie a unui act de proprietate );
3. exprimarea acordului privind susţinerea școlii și a Asociaţiei Părinţilor  Cantacuzini ȋn toate demersurile de dezvoltare (se va depune la dosar adeziunea completată de părinţi);
4. exprimarea acceptului părinţilor/reprezentanţilor legali, ca fiul/fiica să fie repartizat la clasele de aplicaţie ale liceului pedagogic, specializarea ȋnvăţător – educatoare (se va depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă acordul părinţilor);
5. continuitate la alternativa “Step By Step”, pentru ȋnvăţământul alternativ
(adeverinţă de la grădiniţă).

Conform metodologiei, art.10, “repartizarea copiilor se face ȋn ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de fiecare copil”.
După aplicarea criteriilor generale, pe locurilor rămase neocupate, se aplică criteriile specifice.
In cazul ȋn care mai mulţi copii ȋndeplinesc același număr de criterii, departajarea se face ţinând cont de  distanţa domiciliului acestora faţă de scoală.
Menţionăm că aceste  criterii au fost elaborate ȋn urma consultării cadrelor didactice, a partenerilor sociali - sindicatelor, a  Asociaţiei Părinţilor Cantacuzini.


TELVERDE – 0 800 816 245

 Detalii pe site-ul colegiului la rubrica constituire clase-clasa pregătitoare:


DIRECTOR,
Prof. Silvia Mares

miercuri, 1 februarie 2017

LECTII PREGATIRE-OLIMPIADA DE MATEMATICA

Luni 6 februarie 2017,  incepand cu ora 9 vor avea loc in Targoviste, la C.N. ,,Constantin Carabella” Targoviste și C.N. ,,Ienachita Vacarescu” Targoviste, lectii de pregatire pentru fazele locala si judeteana a olimpiadei de matematica.
Elevii doritori pot participa incepand incepand cu ora 9 pentru a recapitula si completa notiunile acumulate in semestrul I deopotriva pentru a-si testa abilitatile in rezolvari de probleme din gazeta matematica si de tip olimpiada indrumati si consiliati de profesori cu experienta  si expertiza in pregatirea  matematica de performanta.

C.N. ,,Constantin Carabella” Targoviste
Cls a 9-a 
Corneliu Stoicescu Problem solving -Gazeta Matematica”
Mirela Mortici „Calcul de sume”
Cls a 10-a 
Teodora Popa  „Numere complexe”
Cls a 11-a  
Ligia Ion  „Problem solving GM”
Cls a 12-a  
Mihaela Gabor „ Metode de calcul ale unor primitive si integrale definite-probleme din concursuri”

C.N. ,,Ienachita Vacarescu” Targoviste
Cls a 5-a  
Mirela Mortici  „ Probleme de divizibilitate”
Carmen Nastase „Principiul cutiei”
Cls a 6-a 
Laura Erculescu  „Unghiuri, segmente-probleme concurs
Simona Muscariu  „ Problem solving algebra-Gazeta Matematica”
Cls a-7-a
Daniela Catana  „Problem solving GM”
Paunescu Lidia  „Problem solving -Gazeta Matematica”
Cls a 8-a 
Alin Catana  Problem solving GM”
Cristian Grecu Problem solving GM”