marți, 24 mai 2016

Testare de selectie pentru clasa a V-a

Maine, 25.05.2016, ora 9, va avea loc la Colegiul Național Constantin Cantacuzino testarea de selecție în vederea constituirii claselor a V-a pentru anul școlar 2016-2017.


141 de elevi își doresc să devină sau să rămână elevi cantacuzini. Le mulțumim tuturor pentru încrederea pe care au acordat-o școlii noastre și le urăm copiilor să se concentreze la maximum și să obținută rezultate foarte bune. 
Subiectul va fi realizat de o comisie în dimineața concursului, prin tragerea la sorți a sarcinilor de lucru, dintr-un număr de minimum 10 variante/ disciplină. La finalizarea concursului vor fi afișate subiectele însoțite de barem. Sperăm ca rezultatele să poată fi cunoscute joi, 26.05.2016.
Pentru o mai mare transparență a evaluării și notării, înainte de o eventuală contestație, părinții pot solicita vizualizarea lucrării, astfel încât rezultatele să reflecte cât mai precis efortul depus de copii.
Structura subiectului, subiecte model și informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea testării de selecție puteți găsi pe site-ul colegiului: http://colegiul-cantacuzino.ro/constituire-clase/clasa-a-v-a 
Succes, copii!

duminică, 22 mai 2016

Din 2016 elevii cantacuzini fac practică pedagogică în Spania

Colegiul Național Constantin Cantacuzino din Târgoviște este beneficiarul a două proiecte Erasmus+, unul pentru domeniul educație școlară, destinat profesorilor și al doilea pentru domeniul formare profesională (VET), destinat elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare.
Proiectul Formarea inițială și continuă într-o școală pedagogică europeană, 2016-2018, își propune formarea competențelor elevilor de a proiecta și desfășura lecții, utilizând strategii didactice noi, prin îmbinarea unor metode activ-participative, centrate pe elev, a mijloacelor didactice moderne și a formelor de organizare a colectivului care să permită  învățarea prin cooperare.
În cadrul proiectului se urmărește corelarea cunoștințelor acumulate la disciplina Teoria și practica instruirii și evaluării cu metodele de instruire observate într-un stagiu de practică de 2 săptămâni în Spania. Instituția gazdă va oferi elevilor contextul de învățare pliat pe nevoile elevilor, urmărind dezvoltarea lor pe parcursul mobilității și validând competențele profesionale formate.


Proiectul se va desfășura pe durata a doi ani și presupune găzduirea elevilor de către o școala VET similară din Valencia – Spania, cu perioade de observare în școli și grădinițe, în două mobilități cu durata de 14 zile fiecare.
Colegiul iși propune să ofere un cadru care să faciliteze transferul, recunoașterea și validarea rezultatelor învățării dobândite de către elevi, iar acest obiectiv va fi realizat prin intermediul sistemului european de credite pentru educație și formare profesională ECVET. Stagiul de practică al elevilor va fi organizat de Instituto Inter, organizația primitoare, care va evalua și valida rezultatele învățării și va asigura certificarea ECVET a competentelor profesionale dobândite de către elevii participanți.  

No comment. Only gratitude

Peste 40 de ani de excelență în educație...

Felicitări, Doamnă Învățătoare Dinu Didina!


Felicitări, Doamnă Învățătoare Stroescu Stana!


sâmbătă, 21 mai 2016

Emoții și bucurie de Ziua Colegiului

În fiecare an, pe data de 21 mai, la Colegiul Național Constantin Cantacuzino din Târgoviște se desfășoară activități prilejuite de Ziua Colegiului. 

Și în anul acesta conducerea unității de învățământ i-a pus în valoare pe elevii cantacuzini. Cu sprijinul Asociației Părinților Cantacuzini au fost premiați elevii care au adus PERFORMANȚA în școala noastră. Au fost premiați peste 140 de elevi, cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani, pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele școlare (etapa națională și județeană), la concursuri din Calendarul Activităților Educative Naționale și din Calendarul Activităților Educative Regionale. Au fost felicitați copii care au obținut rezultate remarcabile la concursuri școlare sau în proiecte din toate domeniile: pedagogie, psihologie, literatură, istorie, geografie, religie, matematică, fizică, chimie, biologie, latină, engleză, franceză, arte, IT, voluntariat.
Ca întotdeauna părinții cantacuzini au foat alături de noi, au felicitat copiii și au făcut fotografii. Le mulțumim că sunt alături de noi.
Mulțumim profesorilor colegiului că fac din fiecare zi o zi în care venim cu drag la școală! Mulțumim pentru implicare, pentru încredere, pentru susținere și suport!

La mulți ani, cantacuzini! La mulți ani, Colegiul Cantacuzino!

joi, 12 mai 2016

Schimb de experiență interjudețean la CNCC

     Sâmbătă, 28 mai 2016, începând cu ora 9.00, Colegiul Național ,,Constantin Cantacuzino” Târgoviște organizează activitatea ştiinţifică- schimbul de experienţă  interjudeţean, cu tema TEHNICI DE GÂNDIRE CRITICĂ  PENTRU UN LECTOR EFICIENT,  sub coordonarea Casei Corpului Didactic Dâmbovița şi  în parteneriat cu Universitatea ,,Valahia” Târgovişte și Inspectorarul Școlar Județean Dâmbovița.
     Această activitate din oferta de formare a CCD Dâmbovița va cuprinde o secțiune teoretică urmată de una aplicativă (ateliere de lucru cu elevii de la profilul pedagogic) referitoare la  tehnicile de gândire critică utilizate în receptarea  diverselor texte.

joi, 5 mai 2016

Târgul ofertelor educaționale pentru anul 2016 - 2017

Astăzi, 05.05.2014, s-a deschis oficial, în corpul K al Universității "VALAHIA" din Târgoviște,Târgul ofertelor educaționale pentru anul scolar 2016 - 2017. Târgul ofertelor educaționale este destinat atât absolvenților claselor a VIII-a, promotia 2016, ca un suport în orientarea școlară și profesională, cât și părinților acestora, fiind organizat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. Colegiul Național Constantin Cantacuzino a fost prezent la acest eveniment.

Prin promovarea imaginii școlii noastre înțelegem promovarea elevilor valoroși-absolvenți ai acesteia. Anul acesta am ales ca imagine a Colegiului Național Constantin Cantacuzino pe Miruna Canache, absolventă în 2015, studentă la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai, admisă cu media 10. Miruna a obținut în 2013-2014 premiul I la Olimpiada de Pedagogie și Psihologie, etapa națională. Este un exemplu pentru elevii cantacuzini actuali și viitori. Felicitări, Miruna!

Târgul ofertelor educaționale pentru anul scolar 2016 - 2017 va continua și în perioada 6-13 mai 2016, ( exceptând sâmbăta și duminica ), in intervalul orar 10.00 - 16.00, iar noi vom fi acolo pentru a oferi celor interesați informații corecte și complete.

În anul școlar 2016-2017, au fost aprobate 5 clase a IX-a, astfel:
2 clase de profil pedagogic, specializarea învățător–educatoare, 56 locuri;
2 clase profil uman, specializările filologie-bilingv și științe sociale, 56 locuri;
1 clasă profil real, specializarea matematică-informatică, 28 locuri.

În perioada următoare se vor desfășura probele eliminatorii (pentru profilul pedagogic, specializarea învățători-educatoare) și proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză (pentru specializarea filologie-bilingv):
23 - 24 mai 2016 – înscrierea pentru probele de aptitudini/ verificare a cunoștințelor;
26 mai 2016 – proba de verificare a cunoștințelor de limba engleză
27 mai 2016 – probele de aptitudini
30 mai 2016 – afișarea rezultatelor.

Profesorii de specialitate organizează, pentru elevii care doresc să participe la aceste probe, ore de pregătire, gratuit.
Pregătirea pentru probele de aptituduni:
17.05.2016, orele 12.00 și 13.00 pentru proba de aptitudini fizice
18.05.2016, orele 12.00 și 13.00 pentru proba de aptitudini artistice
19.05.2016, orele 12.00 și 13.00 pentru interviu
13.05.2016, orele 12.00 și 13.00 pentru proba de aptitudini muzicale.

Pregătirea pentru proba de limba engleză: 16.05.2016, orele 12.00 și 13.00 .