duminică, 22 mai 2016

Din 2016 elevii cantacuzini fac practică pedagogică în Spania

Colegiul Național Constantin Cantacuzino din Târgoviște este beneficiarul a două proiecte Erasmus+, unul pentru domeniul educație școlară, destinat profesorilor și al doilea pentru domeniul formare profesională (VET), destinat elevilor de la profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare.
Proiectul Formarea inițială și continuă într-o școală pedagogică europeană, 2016-2018, își propune formarea competențelor elevilor de a proiecta și desfășura lecții, utilizând strategii didactice noi, prin îmbinarea unor metode activ-participative, centrate pe elev, a mijloacelor didactice moderne și a formelor de organizare a colectivului care să permită  învățarea prin cooperare.
În cadrul proiectului se urmărește corelarea cunoștințelor acumulate la disciplina Teoria și practica instruirii și evaluării cu metodele de instruire observate într-un stagiu de practică de 2 săptămâni în Spania. Instituția gazdă va oferi elevilor contextul de învățare pliat pe nevoile elevilor, urmărind dezvoltarea lor pe parcursul mobilității și validând competențele profesionale formate.


Proiectul se va desfășura pe durata a doi ani și presupune găzduirea elevilor de către o școala VET similară din Valencia – Spania, cu perioade de observare în școli și grădinițe, în două mobilități cu durata de 14 zile fiecare.
Colegiul iși propune să ofere un cadru care să faciliteze transferul, recunoașterea și validarea rezultatelor învățării dobândite de către elevi, iar acest obiectiv va fi realizat prin intermediul sistemului european de credite pentru educație și formare profesională ECVET. Stagiul de practică al elevilor va fi organizat de Instituto Inter, organizația primitoare, care va evalua și valida rezultatele învățării și va asigura certificarea ECVET a competentelor profesionale dobândite de către elevii participanți.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu